CHARM

なんばの検査(テスト)する場所(ばしょ)に通訳(つうやく)がいっしょにいくサービス

***Last Chance***
FREE English Interpretation service before March 18th, 2014.
********************
Every Tuesday, Thursday 6-8 pm in Namba.

The service provided by Osaka Public Health Center.
Confidentiality protected.
For appointment, on interpretation service, please call CHARM at 06-6354-5902 Mon-Th. 10 am – 6 pm.
CHARM provides information and support to foreigners for healthy living in Kansai.
(Telephone hotline on HIV/STI Tue &Th. 4-8pm at 06-6354-5901)

————————————————
※ラストチャンス※
なんば(大阪)のちかくのHIV/性感染症(せいかんせんしょう)検査会場(テストするところ)に
通訳(つうやく)といっしょにいくサービスが3月(がつ)18日(にち)で終了(しゅうりょう・おわり)します。

検査(けんさ・テスト)を受(う)けたいけど、言葉(ことば)が通(つう)じるかどうかが不安(ふあん)。
検査(けんさ)する前(まえ)に相談(そうだん)したいけど、言葉(ことば)が通(つう)じるかどうかが
不安(ふあん)。
検査(けんさ)結果(けっか)の説明(せつめい)を理解(りかい・わかる)できるかどうかがわからなく、
不安(ふあん)に思(おも)う。
そういう母語(ぼご・じぶんのくにのことば)が日本語(にほんご)ではない方(かた・ひと)を
対象(たいしょう・のため)に英語(English)、中国語(ちゅうごくご)、韓国語(かんこくご)、
フィリピン語(ご)、タイ語(ご・ภาษาไทย)の通訳(つうやく)を派遣(はけん)します。

検査(けんさ)はもちろん、無料(むりょう・おかねはいらない)・匿名(とくめい・なまえをいわなくてもいい)。
通訳(つうやく)費用(ひよう・おかね)もかかりません。
通訳(つうやく)は医療(いりょう)通訳(つうやく)の経験(けいけん)がある通訳(つうやく)で、
秘密(ひみつ)は守(まも)ります。(だれにもいわない。)

事前(じぜん・まえ)に予約(よやく)が必要(ひつよう・いる)。

申込(もうしこみ)/お問(と)い合(あわ)せ先(さき):
NPO法人CHARM 06-6354-5902(月(げつようび)-木(もくようび)) 10:00-17:00まで

———————————————

大阪难波艾 滋病/性病测试(免费及匿名)之同行翻译 员服务(免费服务)

同行翻译员 服务将于2014年3月18日结束,请 把握机会利用本服务。

查询及申 请:非牟利组织法人CHARM(06-6354-5902,星期一至四10:00-17:00)

另有不定期 举办外籍居民健康咨询会。

———————————————

난바 (오오사카)HIV/성감염증(무료/익명)검사장소에 동행통역을 진행합니다.

통행통역서비스는 2014년3월18일에 끝이 남으로써 기회를 놓치시않기를 바랍니다.

신청/문의 /NPO법인 CHARM 06-6354-5902 월-금 10:00-17:00까지 외국인국적주민을 위한 건강상담회를 때때로 진행합니다>

———————————————

Ang serbisyong Libreng Personal Interpretation Service sa mga nais pumunta at magpatingin sa HIV / STI Testing center (Free and Anonymous) sa Nanba Osaka ay hanggang ika 18 ng Marso, 2014 na po lamang.
Huwag pong mag atubiling gamitin ang libreng serbisyong nabanggit sa lalong madaling panahon.

Tumawag po lamang sa CHARM Osaka 06-6354-5902
(10:00 – 17:00 Lunes hanggang Huwebes )

———————————————

โอกาสสุดท้าย!!! มีบริการล่ามฟรีที่ศูนย์ตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศ
สถานีนัมบะ(โอซาก้า) (จองล่วงหน้า) ถึง 18 มีนาคม 2014 เท่านั้น>
สอบถามรายละเอียด ชาร์ม 06-6354-5902
จันทร์ – พฤหัส 10:00-17:00

———————————————