CHARM

Enjoy the Philippine Festival !

Impormasyon sa pagpapalaki ng anak at konsultasyong pangkalusugan.(anonymous).Nakikpagtulungan ang CHARM sa iba’t ibang Komunidad ng mga dayuhan at iba’t ibang Ahensya ng Gobyerno para sa malusog na pamumuhay ng bawat isa.
Pagsali (LIBRE).
Stress Check (under negotiation )
Sa iba pang impormasyon tumawag po lamang sa
CHARM 06-6354-5902 (Mon-Thurs. 10:00-17:00)
Filipino (Mon-Tues. 13:00-16:00)

150917フィリピンフェスティバルEng

150917フィリピンフェスティバル

CHARMが健康相談を協力しているイベントです。
無料/匿名で参加できます。
フィリピンの方だけではなく、英語やタイ語を話す方でも参加できます。
お母さんと子どもの相談もできます。
ストレスチェック(有料)もあります。

 

CHARMはすべての人が医療にアクセスできる社会の実現を目指しています。
www.charmjapan.com