CHARM

<結核資料>


~ 早くわかれば早く治ります!結核 ~

(制作:大阪府健康医療部 2018)
大阪府ホームページより
( http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/kekkaku02.html#pan )

  • 日本語/英語 (Japanese/English)  (PDF)

  • 日本語/タイ語 (ญี่ปุ่น/ไทย)  (PDF)