งานบริการของสถานีอนามัย(โฮะเคนโชะหรือโฮะเคนเซนเตอร์)

ที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากจะมีโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยแล้ว ยังมีสถานีอนามัย(โฮะเคนโชะหรือโฮะเคนเซนเตอร์)ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างมีสุขภาพที่ดีด้วย
ที่สถานีอนามัยจึงมีงานบริการต่างๆ ทั้งงานบริการเพื่อป้องกันการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ, งานบริการเรื่องการตั้งครรภ์และการเลี้ยงดูบุตร, งานบริการเพื่อให้ผู้ที่ป่วยไม่สบายสามารถมีชีวิตอยู่ที่ดีขึ้น
ปกติตามสถานีอนามัยต่างๆจะไม่มีล่ามแปลภาษาไว้คอยบริการ ท่านจึงจำเป็นต้องหาล่ามให้ได้ก่อนและพาล่ามไปสถานีอนามัยเอง

 1. สำหรับสตรีตั้งครรภ์และการเลี้ยงดูบุตร
  บริการให้คำปรึกษาในระหว่างที่ตั้งครรภ์, ตรวจสุขภาพเด็กทารก(ทารกแรกเกิดและเด็กเล็ก)
  ฉีดวัดซีนให้กับเด็กทารก, บริการให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงดูบุตร
  มอบสมุดพกแม่และเด็ก(โบะชิเทะโจ)ให้กับแม่ที่กำลังตั้งครรภ์
 2. ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่เพื่อให้ทราบถึงสภาพร่างกายว่าเป็นอย่างไร
  ตรวจสุขภาพสำหรับคนที่เข้าอยู่ในระบบประกันสุขภาพรัฐ : ตรวจวัดความดันโลหิต, ตรวจเกี่ยวกับโรคที่เกิดเพราะมีน้ำหนักมากหรือจากที่ทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการหรือเพราะออกกำลังน้อยเป็นต้น
  ตรวจอื่นๆที่ใครๆก็สามารถเข้ารับการตรวจได้ : ตรวจมะเร็ง, ตรวจเชื้อ HIV, ตรวจโรคติดต่อทางเพศ, ตรวจวัณโรค
 3. ปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพด้านจิต
  ช่วยท่านหาโรงพยาบาลหรือกลุ่มบำบัดต่างๆของโรคซึมเศร้า, อาการป่วยทางจิต, การติดสารเสพติด, การติดเหล้าสุรา, อาการติดอื่นๆ เป็นต้น