การตรวจ

การตรวจเชื้อ HIVและโรคติดต่อทางเพศ(STI)

การที่จะรู้ว่าติดเชื้อ HIV(เอชไอวี) หรือไม่ ท่านจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจเชื้อ
โดยท่านสามารถเข้ารับการตรวจได้ที่สถานีอนามัย(โฮะเคนโชะ หรือ โฮะเคนเซนเตอร์)ในประเทศญี่ปุ่น
โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อสกุลจริง ณ สถานที่เข้ารับการตรวจ และไม่มีค่าใช้บริการด้วย
และท่านอาจจะสามารถรับการตรวจโรคติดต่อทางเพศอื่นๆ(เช่น ฟิซิลิส หรือ การติดเชื้อคลามีเดีย)
พร้อมกับการตรวจเชื้อ HIV ได้ในบางสถานีอนามัยในประเทศญี่ปุ่น
ทั้งนี้ การตวจเชื้อ HIV ยังสามารถขอรับการตรวจได้ที่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลได้เช่นกัน แต่จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

หาข้อมูลในการตรวจที่ได้「เว็บไซด์หาสถานตรวจและปรึกษา HIV(ภาษาญี่ปุ่น)」หรืออาจติดต่อมาที่CHARM

สถานตรวจที่ให้บริการด้วยภาษาต่างประเทศ

เทศบาลเมืองเกียวโต (Kyoto City)(เฉพาะภาษาอังกฤษ)
ตรวจช่วงเวลาค่ำของวันพฤหัสบดีโดยสามารถเข้ารับตรวจฟรีและไม่ต้องแจ้งชื่อท่าน ในวันตรวจท่านสามารถรับบริการล่ามภาษาอังกฤษได้ด้วยโดยขอให้แจ้งความประสงค์ต้องการล่ามตอนที่ท่านโทรศัพท์มานัดเวลา

สถานที่:ชั้น1ที่ทำการเขตชิโมะเกียว(ชิโมะเกียวคุยะคุโชะ)

วันและเวลา:ทุกวันพฤหัสบดี(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

18:00-19:30

รายละเอียดการตรวจ

1. ตรวจHIVแบบRapid(ตรวจแบบรวดเร็วรู้ผลในวันนั้นใช้เวลาประมาณ1ชม.)

2. ตรวจโรคติดต่อทางเพศ(ซิฟิลิส,หนองใน,เชื้อคลามีเดีย) (มารับผลในอีก2ครั้งถัดไปของวันตรวจ)

*จำเป็นต้องโทรมานัดเวลาล่วงหน้า
*การตรวจแบบRapidเป็นการตรวจที่รู้ผลได้โดยใช้เวลาเพียงประมาณ1ชม.หากผลการตรวจแสดงออกมาว่าจำเป็นต้องมีการตรวจยืนยันเพิ่มท่านจำเป็นต้องกลับมารับผลอีกครั้งในอีก2ครั้งถัดไปของวันตรวจ

นัดเวลา/สอบถาม(ภาษาอังกฤษ): CHARM 06-6354-5902, ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี10:00-17:00

นัดเวลา/สอบถาม(ภาษาญี่ปุ่น):หน่วยงานอนามัยเมืองเกียวโต075-222-4421, วันจันทร์ถึงวันศุกร์9:00-17:30

ความหมายของผลตรวจ HIV

ผลตรวจ HIV จะแสดง “HIV Negative(ผลลบ)” หรือ “HIV Positive(ผลบวก)”

“HIV Negative(ผลลบ)” หมายถึงไม่ได้ติดเชื้อ HIV
“HIV Positive(ผลบวก)” หมายถึงติดเชื้อ HIV

ในกรณีเมื่อติดเชื้อ HIV โดยส่วนใหญ่หลังจากได้รับเชื้อผ่านไปประมาณ 4สัปดาห์ ผลการตวจเลือดจะเป็น Positive(ผลบวก)
ฉะนั้นหากเข้ารับการตรวจหลังผ่านเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า 4สัปดาห์ ผลตรวจที่เป็น HIV Negative(ผลลบ) ก็จะสามารถเข้าใจได้ว่าไม่ติดเชื้อ HIV
ทั้งนี้ ระยะเวลาที่จะมีการแสดงผลบวกในการตรวจนั้นจะขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคน ดังนั้นหากผลตรวจในครั้งนี้ยังไม่เกิน 8สัปดาห์หลังผ่านเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อ แนะนำให้ท่านมาเข้ารับการตรวจเชื้ออีกครั้ง