โปรแกรมกลุ่ม

ซาลอนวันจันทร์ [ภาษาญี่ปุ่น]

มีการจัดกลุ่มสนทนานั่งคุยดื่มน้ำชากันแบบสบายๆเพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถเข้าร่วมได้อย่างสบายใจ โดยเป็นโปรแกรมสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ต้องการพบปะและพูดคุยกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนอื่นๆ

ฮิยกโคะคลับ [ภาษาญี่ปุ่น]

เป็นการประชุมกลุ่มย่อยสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองติดเชื้อเอชไอวี โดยเป็นโปรแกรมเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในสภาวะเดียวกันได้มารวมตัวกันและพูดคุยกันเพื่อให้สามารถเริ่มชีวิตต่อจากนี้ได้ดียิ่งขึ้น

งานพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสตรี [ภาษาญี่ปุ่น / จัดเตรียมล่ามได้]

ให้คำปรึกษาด้วยการพบและพูดคุยโดยสตรีผู้ติดเชื้อเอชไอวี ประชุมกลุ่มย่อย และมีการจัดงานพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสตรีปีละครั้ง

Spica [ภาษาญี่ปุ่น]

อยู่ระหว่างการเตรียมจัดประชุมกลุ่มสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสพยาเสพติด

เป็นโปรแกรมที่จัดให้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเอชไอวีและการเสพยาเสพติด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้คิดถึงเรื่องสุขภาพ