Tungkol sa HIV na Impeksyon

Unawain ang HIV na Impeksyon

Ang HIV ay isang virus na mahina ang lakas ng pagkahawa.  Malinaw at limitado din ang mga paraan na posibleng maipasa ito sa ibang tao.

Kapag alam mo kung saan matatagpuan at kung saan ito pwedeng pumasok sa loob ng katawan ang virus na ito, madaling makaisip ng mga paraan upang mabawasan ang posibilidad na mahawa ka sa virus na ito.

Ang HIV ay namamalagi sa dugo, semilya, vagina fluids at gatas ng ina, na mga likido sa katawan ng isang taong positibo sa HIV.

Maaaring pumasok ang HIV sa loob ng katawan sa pamamagitan ng bukas na sugat o mucous membrane.

Kapag ang dugo ng tao, semilya at vaginal fluids na may HIV ay direktang dumikit o nalapat sa bukas na sugat o mucous membrane, may posibilidad na maging sanhi ito ng pagkahawa.  Ang mucous membrane ay mga basang bahagi ng katawan, halimbawa nito ay ang loob ng bibig, loob ng ari ng lalaki, daanan ng ihi, tumbong, atbp.

Ang akto o gawain kung saan madaling direktang magkadikit ang dugo ng tao, semilya at vaginal fluid sa mucous membrane ay ang pakikipagtalik.  Madaling ring maintindihan kung saan pwedeng magdikit ang aling likido ng katawan depende sa akto ng pakikipagtalik.

Kapag pinagpasa-pasahan ang paggamit ng syringe, madaling magkahawaan dahil malaki ang posibilidad na makapasok sa blood vessel ang dugong may HIV.

Posibleng magkaroon ng hawaan dahil may posibilidad na dumikit sa sanggol ang dugo ng nanay na positibong may HIV.  At saka, maari ring mahawa ang sanggol kapag pinainom ito ng gatas ng ina na positibong may HIV.

Paraan Para Maiwasan ang Pagkahawa sa HIV

Pakikipagtalik

Maaring mapababa ang panganib na posibleng mahawa habang nakikipagtalik kapag maiwasan ang direktang pagdikit ng dugo, semilya at vaginal fluids sa ari, puwit at loob ng bibig.  Ang isang paraan ay ang paggamit ng condom.  Nabibili ang mga condom na inilalagay sa ari ng lalaki at ipinapasok sa loob ng ari ng babae.  Kapag nasa sitwsyong mahirap gumamit ng condom, kapag iniklian ang paglapat or pagdikit ng dugo, semilya at vaginal fluid maaring mapababa ang posibilidad na mahawa.  Halimbawa, iwasan na mag-ejaculate sa loob ng bibig, ari ng babae at puwit, kung nag-ejaculate hugasan agad ito.

May kaugnayan din ang pagpapanatiling malusog ng mucous membrane sa lalong pagbaba ng posilibidad na mahawa ng HIV.  Halimbawa, bago gumawa ng akto tulad ng oral na pakikipagtalik, imbis na magsipilyo na maaring maging sanhi ng pagkasugat sa loob ng bibig, gumawa ng paraan tulad ng pagmumumog upang maiwasan ito.  Kapag nahawaan ng ibang sakit mula sa pakikipagtalik (STI) magkakaroon ng pamamaga at bukas na sugat ang mga mucous membrane at balat at magiging madali ang pagpasok ng virus.  Dahil dito mas mabisa rin kung agarang gamutin ang ibang STI.

May posibilidad ding mahawa kapag pinagpapasahan ang kagamitan sa pakikipagtalik dahil maaring dumikit sa mucous membrane ang dugo, vaginal discharge, atbp.  Iwasan na ipagamit sa iba, o kaya, lagyan ng condom kapag pinapagamit ito sa iba.

Pagpapasahan ng Syringe

Ang pagpapasahan ng syringe ay kalimitang nangyayari kapag gumagamit ng droga sa pamamagitan ng pag-injection at ipinapagamit rin ito sa ibang tao.  Bumababa ang posibilidad na mahawaan ng HIV kung iiwasan pagpapasahan ng syringe at palaging gagamit ng bago o siguraduhing sa sarili lamang ito gagamitin.  Kung hindi maiwasan ang pagpapasa-pasahan ng syringe, siguraduhing disimpektahin muna ito para mapababa ang posibilidad na mahawa.

 

Panganganak ng Babaeng Positibo sa HIV

Maaaring mapababa ang posibilidad na mahawa ang sanggol kung maagang malalaman kung ang isang nagdadalantaong babae ay positibo sa HIV.  1) Kapag uminom ng Highly Active Antiretroviral Treatment (HAART) sa tamang panahon, maaring bumaba ang bilang ng virus sa loob ng katawan, 2) Kapag caesarian ang panganganak, at 3) hindi paiinumin ng gatas ng ina ang sanggol pagkapanganak, maaring pababain ang posibilidad na mahawa ang sanggol.  Sa pamamagitan ng mga nabanggit na paraan, ang posibilidad na mahawa ang ay mas mababa sa 0.5% lamang.