Konsultasyon sa Telepono

Konsultasyon sa telepono sa iba’t ibang wika [Filipino, Ingles, Espanyol, Thai at Portuges]

Maaring humingi ng konsultasyon ang mga taong positibo sa HIV, atbp. sa salitang naiintindihan nila.  Maari ring magtanong tungkol sa iba’t ibang sakit na nakakahawa sa pakikipagtalik (STI) kasama na ang HIV, saan pwedeng magpa-test, saan at paano ang paggamot, atbp.  Libre at sikreto (pinoprotektahan naming ang inyong impormasyon at sikreto) ang mga serbisyong ito.

Martes           4:00 ~ 8:00 p.m.  Ingles, Espanyol at Portuges

Miyerkulas     4:00 ~ 8:00 p.m.  Thai

Huwebes         4:00 ~ 8:00 p.m.  Ingles at Filipino

06-6354-5901