Home

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ ชาร์ม
(CHARM : Center for Health and Rights of Migrants)

ชาร์ม (CHARM) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ได้รับการรับรองจากเทศบาลเมืองโอซาก้า เราให้ความช่วยเหลือเรื่องความเป็นอยู่กับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระดับท้องถิ่น
ชาร์ม (CHARM) ทำงานร่วมกับหน่วยงานแพทย์ หน่วยงานราชการ และองค์กรช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติ เป็นต้นในการสร้างสภาพแวดล้อมสังคมที่รองรับได้ด้วยภาษาที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือในด้านภาษาสามารถเข้ารับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้