Home

Chào mừng quí vị đến với trang nhà của CHARM.

Trước tiên ngoài tiếng Nhật ra qúi vị có thể xem trang WEB này bằng nhiều thứ tiếng khác.

CHARM là tổ chức phi lợi nhuận (NPO) đang đăng ký ở TP. Osaka.
Đang chung sức hoạt động với người dân, nhân viên y tế v.v…, để tất cả mọi người đang sống ở Nhật, những người bệnh như HIV, người ngoại quốc v.v…., có thể sinh sống mạnh khỏe.