เข้าร่วมกิจกรรมกับชาร์ม

คุณสามารถเข้าร่วมกับชาร์มได้ “เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนอยู่อย่างมีสุขภาพที่ดี” กันไหม?


สมัครเป็นผู้สนับสนุนชาร์ม

รับสมัครสมาชิกเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานของชาร์ม! ผู้ให้การสนับสนุน และสมาชิกสามัญจะได้รับเมลกลุ่ม “charmer เมลลิงลิสต์” จากชาร์ม *ตั้งแต่ปีการทำงาน2020ชาร์มได้ออกวารสาร “Charming Times” (ปีละ2ครั้ง)สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของชาร์ม ค่าสมาชิกของผู้สนับสนุนAและBแม้จะไม่เท่ากัน แต่บริการที่ได้รับจากชาร์มนั้นจะไม่ต่างกัน กรุณาเลือกแบบที่ท่านสามารถสนับสนุนได้ตามสะดวก ผู้สนับสนุน A:3,000เยน/ปี  ผู้สนับสนุน B:5,000เยน/ปี  ผู้สนับสนุนกลุ่ม・ผู้สนับสนุนนิติบุคคล: 1หน่วย 10,000เยน/ปี *สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตผ่าน congrant.com โดยทำเรื่องได้จากหน้าเว็บไซต์ “สมัครเป็นผู้สนับสนุนชาร์ม” *การโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาสมัครผ่าน congrant.com หลังจากสมัครแล้ว ข้อมูลรายละเอียดของบัญชีธนาคารของชาร์มจะถูกส่งไปยังท่านทางอีเมล *กรณีที่โอนเงินผ่านทางบัญชีข้างล่างนี้(โดยไม่ผ่านcongrant.com)กรุณาแจ้ง ชื่อนามสกุลและรายละเอียดในการติดต่อของท่านมายังสำนักงานชาร์มด้วย <แบบฟอร์มแจ้งหลังโอนเงินกรณีที่ติดต่อชาร์มโดยตรง> ————————— สมาชิกสามัญ มีสิทธิในการออกความคิดเห็นในนโยบายและตัดสินคัดเลือกคณะกรรมการของชาร์ม


การบริจาคเงินให้CHARM

*สามารถชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิตผ่าน congrant.com โดยทำเรื่องได้จากหน้าเว็บไซต์ “บริจาค (Donate to CHARM)” *การโอนเงินทางธนาคาร สามารถสมัครผ่าน congrant.com เช่นกัน โดยเมื่อทำการสมัครแล้ว ข้อมูลรายละเอียดของบัญชีธนาคารของชาร์มจะถูงส่งไปยังท่านทางอีเมล *กรณีที่โอนเงินผ่านทางบัญชีข้างล่างนี้(โดยไม่ผ่านcongrant.com)กรุณาแจ้ง ชื่อนามสกุลและรายละเอียดในการติดต่อของท่านมายังสำนักงานชาร์มด้วย <แบบฟอร์มแจ้งหลังโอนเงินกรณีที่ติดต่อชาร์มโดยตรง>


ข้อมูลบัญชีธนาคาร

*กรณีที่โอนเงินผ่านทางบัญชีข้างล่างนี้(โดยไม่ผ่านcongrant.com)กรุณาแจ้ง ชื่อนามสกุลและรายละเอียดในการติดต่อของท่านมายังสำนักงานชาร์มด้วย 【ธนาคารยูโจะ Japan Post Bank (Yuucho Ginkou)】 ●กรณีโอนเงินผ่านสถาบันการเงินอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารยูโจะ: เบอร์สาขา:四〇八 (โยง เซโร ฮัจชิ) เบอร์บัญชี:3655236 ชื่อเจ้าของบัญชี:トクヒ)チャーム  ( Tokuhi) CHARM) ●กรณีโอนจากธนาคารยูโจะ: 〔สัญลักษณ์〕14060 〔เบอร์〕36552361 〔ชื่อเจ้าของบัญชี〕 トクヒ) チャーム ( Tokuhi) CHARM) 【 Sumitomo Mitsui Banking Corporation(SMBC)】 ชื่อธนาคาร:มิตซุยซูมิโตโม ชื่อสาขา:เทนโรคุ ประเภทบัญชี:บัญชีสะสมทรัพย์ เบอร์บัญชี:6650833 ชื่อเจ้าของบัญชี: Tokutei hieiri katsudou houjin CHARM   【MUFG Bank(MUFG)】 ชื่อธนาคาร:ธนาคารมิตซูบิชิUFJ ชื่อสาขา:เทนโรคุ ประเภทบัญชี:บัญชีสะสมทรัพย์ เบอร์บัญชี:4594060 ชื่อเจ้าของบัญชี:Tokutei hieiri katsudou houjin CHARM *กรณีที่โอนเงินผ่านทางบัญชีข้างล่างนี้(โดยไม่ผ่านcongrant.com)กรุณาแจ้ง ชื่อนามสกุลและรายละเอียดในการติดต่อของท่านมายังสำนักงานชาร์มด้วย

แบบฟอร์มแจ้งหลังโอนเงินกรณีที่ติดต่อชาร์มโดยตรง


เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกับ CHARM

สำหรับท่านที่สนใจอยากมาร่วมเป็นอาสาสมัครทำกิจกรรมกับ CHARM กรุณาติดต่อมาทางโทรศัพท์หรือทางแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม ติดต่อ CHARM CHARM มีการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ขอให้แจ้งมาตอนที่ติดต่อมาว่าสนใจในกิจกรรมด้านไหน จะทำการจัดปฐมนิเทศแบบง่ายที่สำนักงานให้กับอาสาสมัครก่อนที่จะเข้าร่วมทำกิจกรรม โดยจะมีการปฐมนิเทศแบบกลุ่มในวันที่กำหนด หรือปฐมนิเทศเป็นรายบุคคล