เข้าร่วมกิจกรรมกับชาร์ม

มาร่วมทำกิจกรรมกับชาร์มเพื่อให้เกิด “สังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ได้ด้วยสุขภาพที่ดี” กันไหม?

การเป็นสมาชิก

  • ผู้สนับสนุนที่เห็นด้วยกับการดำเนินงานขององค์กร

a : 3,000 เยน / ปี

b : 5,000 เยน / ปี

  • สมาชิก(จำเป็นต้องเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนก่อน)

สมาชิกทั่วไป      : 3,000 เยน / ปี

  • สมาชิกองค์กร (โปรดแจ้งความประสงค์มาที่สำนักงานก่อน)

สมาชิกองค์กร / นิติบุคคล         : 10,000 เยน / หน่วยทุน

หมายเลขบัญชีโอนเงินค่าสมาชิก

ธนาคารยูโจะ (Japan Post Bank)

ชื่อบัญชี  : โทคุฮิ) ชาร์ม ( Tokuhi ) Charm )

หมายเลขสาขา  : 408

หมายเลขบัญชี  : 3655236

กรุณาแจ้งชื่อและที่อยู่ของท่านมายังชาร์มด้วย ติดต่อเรา

การเป็นอาสาสมัครที่ชาร์ม

การบริจาคให้ชาร์ม