ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์

ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ด้วยหลายภาษา  [ภาษาอังกฤษ / ภาษาสเปน / ภาษาไทย / ภาษาฟิลิปปินส์ / ภาษาโปรตุเกส]

ให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นต้นด้วยหลายภาษา โดยรับปรึกษาฟรีและไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อ โดยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อทางเพศรวมถึงเรื่องเชื้อเอชไอวี การเข้าตรวจและการเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วย

วันอังคาร             16:00~20:00      ภาษาอังกฤษ / ภาษาสเปน / ภาษาโปรตุเกส

วันพุธ                  16:00~20:00      ภาษาไทย

วันพฤหัสบดี          16:00~20:00      ภาษาอังกฤษ / ภาษาฟิลิปปินส์

06-6354-5901