Pagsali sa CHARM

Bakit hindi ka sumali sa CHARM at tumulong sa pagbuo ng 「lipunan kung saan malusog na naninirahan ang lahat」?


Supporter

Nagre-recruit ng mga CHARM Supporters!

May dadating na email para sa supporters, regular members 「charmer mailing list」 mula sa CHARM.

*Simula sa fiscal year 2020, ang newsletter na 「Charming Times」 (2 isyu sa 1 taon) ay ilalabas rin sa homepage ng CHARM.

Hindi mag-iiba ang matatamong serbisyo dahil lang magkaiba ang kontribusyon ng Supporter A at Supporter B.

Piliin lamang ang kaya ninyo ayon sa inyong pinansyal na kundisyon

Supporter A:  3,000 yen bawat taon
Supporter B:  5,000 yen bawat taon
Supporter na organisasyon o koroporasyon: 10,000 yen para sa isang share bawat taon

*Idadaan sa application sa congrant.com ang pag-donate sa credit card sa 「kifu suru(寄付する)」 ng homepage ng CHARM.

*Maaari ring mag-apply sa congrant.com kung sa bank transfer ang pag-donate.

Nakasulat sa email na ipapadala sa inyo pagkatapos ninyong mag-apply ang impormasyon tungkol sa bank account kung saan maaaring mag-deposit.

*Kung hindi idadaan sa congrant at mag-de-deposit sa mga sumusunod na bank account, ipaalam lamang sa CHARM ang inyong pangalan at kung paano kayo maaaring ma-contact.  <Contact Form>


Regular na miyembro

Makakasali sa sa pagpasya sa mga patakaran at organisasyon ng CHARM, at may karapatang bumoto.


Para mag-donate sa CHARM

*Idadaan sa application sa congrant.com ang pag-donate sa credit card sa 「Donate to CHARM」ng homepage ng CHARM.

*Maaari ring mag-apply sa congrant.com kung sa bank transfer ang pag-donate.

Nakasulat sa email na ipapadala sa inyo pagkatapos ninyong mag-apply ang impormasyon tungkol sa bank account kung saan maaaring mag-deposit.

*Kung hindi idadaan sa congrant at mag-de-deposit sa mga sumusunod na bank account, ipaalam lamang sa CHARM ang inyong pangalan at kung paano kayo maaaring ma-contact.<Contact Form>


Our Bank Account

*Kung hindi idadaan sa congrant at mag-de-deposit sa mga sumusunod na bank account, ipaalam lamang sa CHARM ang inyong pangalan at kung paano kayo maaaring ma-contact.

 

【Japan Post Bank (Yuucho Ginkou)】

●Kung magpapadala ng pera mula sa banko maliban sa Yuucho Ginko:
Branch No.: 四〇八(yon zero hachi)
Bank Account No.: 3655236
Account Name: Tokuhi) Charm

●Kung magpapadala ng pera mula sa Yuucho Ginko:
〔Code〕 14060
〔Number〕 36552361
〔Name〕 Tokuhi) Charm

 

【 Sumitomo Mitsui Banking Corporation(SMBC)】

Bank Name: Mitsui Sumitomo Ginko
Branch Name: Tenroku
Account Type: Savings Account
Bank Account No.: 6650833
Account Name: Tokuhieiri Katsudou Houjin Charm

 

【MUFG Bank(MUFG)】

Bank Name: Mitsubishi UFJ Ginko
Branch Name: Tenroku
Account Type: Savings Account
Bank Account No.: 4594060
Account Name: Tokuhieiri Katsudou Houjin Charm

※Kung hindi idadaan sa congrant at mag-de-deposit sa mga sumusunod na bank account, ipaalam lamang sa CHARM ang inyong pangalan at kung paano kayo maaaring ma-contact.

 

Contact Form


Kung nais ninyong mag-volunteer sa CHARM

Ang sino mang nais mag-volunteer sa CHARM ay maaari lamang Form para sa mga katanungan. Contact to CHARM office 

May iba’t-ibang mga gawain at aktibidad sa CHARM. Kung maaari, ipaalam lamang kung sa anong klaseng gawain o aktibidad kayo interesado.

Bago magsimula ang aktwal ng pag-volunteer ninyo, magsasagawa muna ng simpleng orientation sa opisina ng CHARM.

Mayroong dalawang klaseng orientation. Orientation sa nakatakdang araw at oras, o di kaya orientation na pang -indibidwal.