CHARM là gì.

CHARM là (Center for Health and Rights of Migrants-Trung Tâm Y Tế Và Quyền Lợi Người Di Cư) đoàn thể tư nhân hợp tác và hỗ trợ người nói ngôn ngữ ngoài tiếng Nhật, người dương tính HIV và hướng đến xã hội mà tất cả mọi người có thể sinh sống mạnh khỏe.

CHARM đã được thành lập vào năm 2002 chủ yếu liên quan đến khám bệnh HIV như bác sĩ, chuyên viên tư vấn, nhân viên phúc lợi xã hội v.v….

CHARM đang hợp tác và hỗ trợ người dương tính HIV sinh sống ở địa phương, bất kể là khác biệt ngôn ngữ và quốc tịch và hướng đến để những người đó có thể sống cuộc sống theo riêng mình.

Để thay đổi tình trạng không thể truy cập y tế và chế độ do trướng ngại ngôn ngữ, hiện đang hợp tác với cơ quan y tế và Trung tâm sức khỏe cộng đồng để có thể đối ứng đa ngôn ngữ.

CHARM đang hợp tác với NGO hỗ trợ người nước ngoài và cơ quan y tế khác trong TP. Osaka của căn cứ bệnh viện AIDS của Kansai đang chuyên trị liệu HIV.

Đang nhận ủy thác công việc của chính quyền trị địa phương như TP. Osaka, TP. Kyoto, phủ Osaka, Bộ y tế, lao động và phúc lợi v.v….


CHARM đang hướng đến.

CHARM là đoàn thể chung sức hoạt động với người dân, nhân viên y tế v.v…, để tất cả mọi người đang sống ở Nhật, những người bệnh như HIV, người ngoại quốc v.v…., có thể sinh sống mạnh khỏe. Hướng đến xã hội con người được tôn trọng bất kể quốc tịch, ngôn ngữ, nhận thức giới tính và có bệnh hay không có.

Có vấn đề ngôn ngữ. Có vấn đề Visa. Có nhiều chế độ nên không biết phải sử dụng như thế nào. Phân biệt đối xử. Gặp khó khăn ở việc sử dụng nhiều đảm bảo xã hội của Nhật. Chúng tôi sẽ hỗ trợ những người như vậy.


Chương trình của CHARM.

Có chương trình người ngoại quốc và người dương tính HIV đang sống ở Nhật có thể sử dụng.
1. Để giải quyết vấn đề của từng cá nhân có hỗ trợ thảo luận cần thiết và tư vấn, thông dịch.
2. Hỗ trợ đồng đẳng giữa cộng sự sẽ hỗ trợ cho nhau.
3. Cung cấp thông tin liên quan đến sức khỏe của ngôn ngữ có thể hiểu được.
4. Thực hiện truyền đạt hiện thực, khóa học để đưa ra đề xuất, nguyên cứu.
5. Cung cấp nơi có khả năng tiếp xúc và gặp gỡ nhiều người.
6. Thực hiện tập huấn và tiếp nhận thực tập sinh để nuôi dưỡng nhân viên phụ trách y tế cộng đồng・Y tế・Phúc lợi nơi đặt con người làm trọng tâm.

Đang hợp tác với chính phủ Nhật Bản và cơ quan chính quyền địa phương như trung tâm sức khỏe cộng đồng v.v… , cơ quan tư nhân và hướng đến xã hội mà mọi người dương tính HIV (Người Nhật, Người ngoại quốc) có thể sử dụng đầy đủ phục vụ y tế và y tế cộng đồng.


Quá trình thành lập và hoạt động của CHARM.

Khoảng năm 2000 có nhiều bệnh nhân AIDS quốc tịch nước ngoài được đưa đến căn cứ bệnh viện trị liệu AIDS của Kansai. Toàn bộ đều không có bảo hiểm và khi bị phát bệnh AIDS thì mới biết bị nhiễm HIV.

Để ứng phó nhu cầu của người dương tính HIV quốc tịch nước ngoài đang bị loại khỏi truy cập y tế và phúc lợi, chủ yếu là bác sĩ và chuyên viên tư vấn cảm thấy cần đoàn thể tư nhân và CHARM đã bắt đầu.


Thành viên hội đồng・Sơ đồ tổ chức.

Ban giám đốc.

●Giám đốc.
Motoo Matsuura
●Phó giám đốc.
Jo Takeda
●Thành viên điều hành.
Elza Nakahagi
Michinori Shirano
Kazumi Fukumura
Naoko Kawana
Herrera Lourdes

Ban giám sát.
Toshiyuki Miho

Trưởng phòng.
Rieko Aoki


Tài chính của CHARM.

Quy mô tài chính của CHARM thì 80% dự toán công việc là do ủy thác từ quốc gia và chính quyền địa phương. Phí quản lý để duy trì đoàn thể thì nhờ vào quyên góp và hội phí.