CHARM

FAQ

Câu hỏi hay hỏi (FAQ)

Bị bệnh tại Nhật

Câu hỏi 1. Người ngoại quốc sinh sống tại Nhật khi bị bệnh thì sẽ như thế nào?
  Xin cho biết cách thức nhận y tế tại Nhật.
Người sinh sống tại Nhật thì gia nhập chế độ bảo hiểm y tế của Nhật.
Nếu bị bệnh thì đi đến phòng khám gần nhà.

Thông tin tường tận khi người ngoại quốc bị bệnh tại Nhật < Xin nhấn vào đây >

Câu hỏi 2. Bị bệnh rồi. Không biết phải đi đến khoa nào. Xin hãy chỉ cho tôi.
Tùy theo triệu chứng thì đi phòng khám cũng khác nhau.

Thông tin tường tận khi người ngoại quốc bị bệnh tại Nhật. < Xin nhấn vào đây

Câu hỏi 3. Hãy cho biết về vảo hiểm y tế của Nhật.
Bảo hiểm y tế của Nhật là chia ra có 2 loại lớn.
Gia nhập tại công ty đang làm việc là「Bảo hiểm y tế công ty (Như Bảo hiểm xã hiệu)」và Ngoài ra thì có 「Bảo hiểm y tế quốc dân」.

Thông tin bảo hiểm y tế của Nhật < Xin nhấn vào đây >

Về HIV

Câu hỏi 4.  Cảm thấy lo lắng về lây nhiễm HIV. Muốn biết tường tận.
Thông tin tường tận về lây nhiễm HIV < Xin nhấn vào đây >
Câu hỏi 5.  Từ đây về sau có dự định làm việc (Du học) ở Nhật. Muốn tiếp tục dùng thuốc HIV hiện đang dùng.
  Phải như thế nào?
Để tiếp tục trị liệu HIV tại Nhật thì cần phải gia nhập bảo hiểm y tế ở Nhật.
Nếu gia nhập bảo hiểm y tế của Nhật thì có thể nhận hỗ trợ phí y tế.
Xin hãy chuẩn bị vì có giấy tờ chuẩn bị trước khi đến Nhật.

Tường tận thông tin người ngoại quốc dương tính HIV khi sinh sống tại Nhật < Xin nhấn vào đây >

Câu hỏi 6. Người ngoại quốc sinh sống tại Nhật, nếu biết bị dương tính HIV thì có thể trị liệu tại Nhật không?
Vâng. Nếu biết bị dương tính HIV tại bệnh viện hay hội trường xét nghiệm HIV và nếu gia nhập bảo hiểm y tế của Nhật và làm thủ tục thì có thể nhận trị liệu.
Tường tận thì xin tư vấn với chuyên viên phúc lợi xã hội ở bệnh viện hay nhân viên hội trường xét nghiệm.

Trường hợp biết dương tính HIV tại xét nghiệm chuyển phát thì hãy tư vấn qua điện thoại của CHARM.
Trường hợp không biết tiếng khi thăm khám HIV tại bệnh viện thì có thể nhờ thông dịch.

 ・Tường tận thông tin khi người dương tính HIV sinh sống ở Nhật < Xin nhấn vào đây >
 ・Tường tận thông tin phục vụ thông dịch y tế HIV < Xin nhấn vào đây >
 ・Tư vấn điện thoại đa ngôn ngữ < Xin nhấn vào đây >

Câu hỏi 7. Muốn xét nghiệm HIV, nhưng không biết nhận xét nghiệm ở đâu.
Có thể xét nghiệm nặc danh và miễn phí tại những trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở Nhật.
Nếu không biết xét nghiệm tại đâu thì xin tìm kiếm「Xét nghiệm HIV・Bản đồ tư vấn」.

Có thể tốn phí để xét nghiệm tại bệnh viện.

Trường hợp không biết tiếng thì xin tư vấn với CHARM.

Tường tận thông tin xét nghiệm < Xin nhấn vào đây >

Câu hỏi 8. Có nơi có thể tư vấn với ngôn ngữ có thể hiểu được ở HIV và bệnh lây nhiễm qua đường tình dục không?
Dạ! Thưa có.

Thứ 3 4:00pm~8:00pm Tiếng Anh・Tiếng Tây Ban Nha・Tiếng Bồ Đào Nha.
Thứ 4 4:00pm~8:00pm Tiếng Trung Quốc.
Thứ 5 4:00pm~8:00pm Tiếng Anh.
Số điện thoại 06-6354-5901

Tường tận thông tin tư vấn qua điện thoại HIV・bệnh lây nhiễm qua đường tình dục bằng tiếng nước ngoài < Xin nhấn vào đây >

Câu hỏi 9. Kiểm tra sức khỏe của công ty có xét nghiệm HIV không?
Tuy ở kiểm tra sức khỏe của công ty có xét nghiệm máu nhưng không bao gồm xét nghiệm HIV.
Câu hỏi 10. Tư vấn HIV・Bệnh lây nhiễm qua đường tình dục bằng tiếng nước ngoài thì có thể tư vấn với nội dung như thế nào?
Về người dương tính HIV nước ngoài, HIV và những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác có thể tư vấn về nơi có thể thăm khám, nơi có thể xét nghiệm tại Osaka.
Thông tin tường tận tư vấn qua điện thoại về HIV・Bệnh lây nhiễm qua đường tình dục thoại bằng tiếng nước ngoài < Xin nhấn vào đây >

Đang thực hiện chương trình.

Câu hỏi 11.  Gần đây mới biết bị dượng tính HIV. Không biết phải làm gì từ đây về sau. Có chương trình có thể tham gia không?
Vâng, có thể được.

Xin hãy liên lạc từ mẫu liên lạc < Xin nhấn vào đây >

Câu hỏi 12. Muốn gặp người ngoại quốc dương tính HIV.
Mẫu liên lạc thì < Xin nhấn vào đây  >
Câu hỏi 13.  Muốn gặp phụ nữ dương tính HIV. Phải làm như tế nào thì tốt?
Có chương trình hội giao lưu phụ nữ không?

Tường tận thông tin hội giao lưu phụ nữ < Xin nhấn vào đây >

Mẫu liên lạc thì < Xin nhấn vào đây >

Câu hỏi 14.  Muốn hồi phục chứng nghiện ma túy. Phải làm như thế nào?
Có nhóm cùng với đồng bọn của người dương tính HIV.

Tường tận thông tin SPICA < Xin nhấn vào đây >

Câu hỏi 15. Có chương trình vui không?
Có「Cooking Japan’ease」chia sẻ phương pháp nấu ăn với thực phẩm được bán ở những tiệm thông thường.

Instagram của Cooking < Xin nhấn vào đây >

Câu hỏi 16. Muốn kết nối và gặp nhiều người.
Người liên quan đến CHARM có thể tham gia 「Kết nối(Tsunagari)・Social Connection」.

Tường tận thông tin kết nối(Tsunagari)  < Xin nhấn vào đây >

Câu hỏi 17. Có thể sử dụng thông dịch ở bệnh viện thăm khám HIV không?
Vâng, có thể được.

Thông tin tường tận của phục vụ thông dịch y tế HIV < Xin nhấn vào đây >

Tham gia với CHARM.

Câu hỏi 18. Muốn là thành viên của CHARM.
Vâng. Trước tiên có muốn trở thành người ủng hộ CHARM không?

Thông tin thành viên < Xin nhấn vào đây >

Câu hỏi 19. Có thể tham gia ở CHARM với phương pháp ngoài thành viên hay không?
Vâng có thể hỗ trợ ở hình thức được gọi là đóng góp cho CHARM.

Thông tin quyên góp < Xin nhấn vào đây >

Câu hỏi 20. Muốn hoạt động với tư cách thiện nguyện.
Thông tin thiện nguyện < Xin nhấn vào đây >

Xin hãy liên lạc từ mẫu liên lạc. < Xin nhấn vào đây >

Câu hỏi 21. Muốn tập sự.
Tiếp nhận tập sự trên 3 tháng với sinh viên đại học, thạc sĩ.

Xin hãy liên lạc từ mẫu liên lạc. < Xin nhấn vào đây >