โปรแกรม

CHARM มีบริการโปรแกรมเกี่ยวกับเอชไอวีสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี(HIV) และโปรแกรมให้บริการด้วยหลายภาษาสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องได้รับความช่วยเหลือในเรื่องภาษา
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโปรแกรมหรือใช้บริการ แต่ไม่รวมค่าโทรศัพท์ที่จะติดต่อเข้ามาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่าน ฯลฯ

  1. ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับเอชไอวี / โรคติดต่อทางเพศด้วยภาษาต่างประเทศ
  2. ให้คำปรึกษาด้วยการพบและพูดคุยกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและพาร์ทเนอร์ เป็นต้น
  3. เดินทางไปเป็นเพื่อนที่สถานที่ราชการหรือโรงพยาบาล
  4. บริการล่ามทางการแพทย์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
  5. จัดส่งนักจิตวิทยาการปรึกษา(Counselor)สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
  6. ข้อมูลเกี่ยวกับเอชไอวีในต่างประเทศ
  7. SO SO SO
  8. กิจกรรมกลุ่มสตรี
  9. SPICA

※กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโปรแกรม เป็นต้น ได้ที่สำนักงาน CHARM

a) โปรแกรมให้บริการด้วยหลายภาษา


1. ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับเอชไอวี / โรคติดต่อทางเพศด้วยภาษาต่างประเทศ
【ภาษาอังกฤษ / ภาษาสเปน / ภาษาจีน / ภาษาโปรตุเกส】

ให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น ด้วยภาษาต่างประเทศ
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศรวมถึงการติดเชื้อเอชไอวี ให้ข้อมูลสถานที่ตรวจเชื้อเอชไอวี และโรงพยาบาลที่สามารถเข้ารับการรักษาในโอซาก้าและพื้นที่รอบๆด้วย
ไม่ต้องห่วงเรื่องข้อมูลส่วนตัวเพราะ CHARM จะไม่นำข้อมูลที่ได้รับปรึกษาไปแจ้งกับบุคคลที่สาม
ให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ท่านต้องเสียค่าโทรศัพท์มาที่โทรมาที่ CHARM เอง

วันอังคาร 16:00~20:00 ภาษาอังกฤษ / ภาษาสเปน / ภาษาโปรตุเกส
วันพุธ 16:00~20:00 ภาษาจีน
วันพฤหัสบดี 16:00~20:00 ภาษาอังกฤษ

06-6354-5901


2. ให้คำปรึกษาด้วยการพบและพูดคุยกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและพาร์ทเนอร์ เป็นต้น
【ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ / ภาษาสเปน / ภาษาไทย / ภาษาฟิลิปปินส์ / ภาษาโปรตุเกส ฯลฯ】

ให้คำปรึกษาโดยนักสังคมสงเคราะห์(Social Worker), นักจิตวิทยาการปรึกษา(Counselor), พยาบาล เป็นต้น ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
สามารถใช้บริการได้หากต้องการแก้ปัญหา หรือต้องการพูดคุยกับใครในเรื่องที่ไม่สามารถปรีกษากับคนรอบข้างได้

ท่านที่ต้องการใช้บริการ กรุณาติดต่อเข้ามาที่สำนักงาน CHARM
แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม


3. เดินทางไปเป็นเพื่อนที่สถานที่ราชการหรือโรงพยาบาล
【ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ / ภาษาสเปน / ภาษาไทย / ภาษาฟิลิปปินส์ / ภาษาโปรตุเกส ฯลฯ】

CHARM สามารถส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเดินทางไปเป็นเพื่อนกรณีที่จะต้องเดินทางไปสถานที่ต่างๆที่ไม่คุ้นเคย เช่นตอนไปทำเรื่องต่างๆที่สถานที่ราชการ หรือไปโรงพยาบาลเป็นครั้งแรก

ท่านที่ต้องการใช้บริการ กรุณาติดต่อเข้ามาที่สำนักงาน CHARM
แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม


4. บริการล่ามทางการแพทย์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
【ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ / ภาษาสเปน / ภาษาไทย / ภาษาฟิลิปปินส์ / ภาษาโปรตุเกส ฯลฯ】

ให้บริการจัดหาและส่งล่ามไปยังโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีเพื่อแปลภาษาให้เข้าใจในตอนที่เข้ารับการรักษา หรือรับฟังคำอธิบายต่างๆจากแพทย์
สามารถส่งล่ามไปที่โรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดโอซาก้า เกียวโต เฮียวโกะ ชิกะ นารา และวะคะยะมะ
สำหรับโรงพยาบาลที่อยู่นอกเหนือจากจังหวัดข้างต้น ขอให้ติดต่อสอบถามมาที่สำนักงาน CHARM

ท่านที่ต้องการใช้บริการ กรุณาติดต่อเข้ามาที่สำนักงาน CHARM หรือแจ้งกับแพทย์หรือพยาบาลที่โรงพยาบาลที่ท่านเข้ารับการรักษาอยู่
แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม


b) โปรแกรมเกี่ยวกับเอชไอวี


5. จัดส่งนักจิตวิทยาการปรึกษา(Counselor)สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
【ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย / ภาษาฟิลิปปินส์ ฯลฯ】

มีบริการส่งนักจิตวิทยาการปรึกษาเฉพาะทางสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ต้องการปรึกษาที่โรงพยาบาลเทศบาลเมืองโอซาก้า(โอซาก้าชิริซึเบียวอิน)

ท่านที่ต้องการใช้บริการ กรุณาแจ้งกับแพทย์หรือพยาบาลที่โรงพยาบาล
แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม


6. ข้อมูลเกี่ยวกับเอชไอวีในต่างประเทศ
【ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย / ภาษาฟิลิปปินส์ ฯลฯ】

ท่านใดที่สามารถติดต่อเพื่อขอใช้บริการ
1) ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่อาศัยอยู่ต่างประเทศที่มีกำหนดจะเดินทางมาทำงานหรืออาศัยที่ประเทศญี่ปุ่น จึงจำเป็นต้องหาข้อมูลว่าจะเข้ารับการรักษาเอชไอวีได้ที่ไหน มีค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่ และมีหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือหรือไม่?
2) ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ในอนาคตจะต้องเดินทางกลับประเทศของตน แล้วอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาหรือชนิดของยาต้านไวรัส เป็นต้น ในประเทศของตน
3) ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่มีกำหนดจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ต่างประเทศในอนาคต
4) บุคลากรทางการแพทย์ที่จำเป็นอยากทราบข้อมูลทางการแพทย์ในต่างประเทศ

<กรุณาติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่สำนักงาน CHARM>

ท่านที่ต้องการข้อมูลทางการแพทย์ในต่างประเทศ โปรดระบุข้อมูลต่างๆตามหัวข้อด้านล่างนี้ในแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม
・ประเทศที่ท่านจะเดินทางไป และพื้นที่(รัฐ มณฑล จังหวัด เมือง ฯลฯ) ที่ท่านจะไปอยู่อาศัย
・ท่านจะไปอาศัยอยู่ในประเทศนั้นด้วยวีซ่าประเภทไหน (ทำงาน ศึกษาต่อ แต่งงาน ฯลฯ)
・ท่านจะไปอาศัยอยู่ที่นั่นนานแค่ไหน

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม


7. HIV総合相談窓口 SO SO SO
【にほんご Japanese】

HIV陽性者の方とその周りの方のためのメールの相談です。

SO SO SO Form


8. กิจกรรมกลุ่มสตรี
【ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ ฯลฯ】

เป็นการจัดตั้งกลุ่มสตรีผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพื่อให้ได้มาพบเจอพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกัน โดยมีการจัดให้คำปรึกษาเป็นการส่วนตัว การประชุมกลุ่มย่อยโดยผู้ติดเชื้อด้วยกันเอง และจะมีการนัดประชุมกลุ่มจากทั่วประเทศญี่ปุ่นเพื่อพบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ไม่ว่าท่านจะใช้ภาษาอะไรก็ตาม

ท่านที่ต้องการเข้าร่วมโปรแกรม กรุณาติดต่อเข้ามาที่สำนักงาน CHARM
แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม


9. SPICA
【ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ ฯลฯ】

กลุ่ม SPICA มีการนัดประชุมกลุ่มเดือนละ 2 ครั้ง โดยเป็นการรวมกลุ่มของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพจากการติดยาเสพติด
เป็นกิจกรรมกลุ่มที่รวมตัวกันของเพื่อนร่วมกลุ่มที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพจากการติดยาเสพติดโดยช่วยเหลือค้ำจุนซึ่งกันและกันในการฟื้นฟูสมรรถภาพจากการติดยาเสพติด
โดยมีทั้งการคุยแลกเปลี่ยนความคิด การจัดกลุ่มเรียนรู้ และทำกิจกรรมสนุกสนานร่วมกัน ฯลฯ
・ใครก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้ ไม่ว่าจะพูดภาษาอะไร นับถือศาสนาอะไร หรือรสนิยมทางเพศอย่างไร
・มาเข้าร่วมกลุ่มแค่ครั้งเดียวก็ได้
・เก็บความลับของข้อมูลส่วนตัว

วันอาทิตย์ที่ 2 ของทุกเดือน 16:00 ~ 18:0
วันเสาร์ที่ 4 ของทุกเดือน 16:00 ~ 18:0

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน CHARM
แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม


c) จัดงานให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพกับกลุ่มคนต่างชาติ

【ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย / ภาษาฟิลิปปินส์ ฯลฯ】

ทีมงานที่ประกอบด้วยแพทย์และสตาร์ฟอาสาสมัครของ CHARM จะเดินทางไปที่กลุ่มของท่านเพื่อให้บริการตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้นและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
แพทย์, พยาบาล และนักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ที่เป็นสมาชิกของ CHARM จะให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และจะมีการใช้เครื่องมือแบบพื้นฐานเช่น เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความดัน ฯลฯ เพื่อตรวจเช็คร่างกายของท่านแบบเบื้องต้น
หากท่านอาศัยในจังหวัดโอซาก้า เฮียวโกะ เกียวโต ชิกะ นารา วะคะยะมะ และมีการจัดกลุ่มกัน กลุ่มของท่านสามารถร่วมจัดงานให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพกับ CHARM ได้

กรุณาติดต่อสอบถามมาได้ที่ CHARM
แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม