โปรแกรมและบริการ

ชาร์ม(CHARM)มีบริการโปรแกรมต่างๆสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี และชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น โดยมีโปรแกรมแยกเป็นหัวข้อต่อไปนี้ โปรดติดต่อมาที่ชาร์มหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการเข้าร่วมโปรแกรม


ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ด้วยหลายภาษา  [ภาษาอังกฤษ / ภาษาสเปน / ภาษาไทย / ภาษาฟิลิปปินส์ / ภาษาโปรตุเกส]

ให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นต้นด้วยหลายภาษา โดยรับปรึกษาฟรีและไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อ โดยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อทางเพศรวมถึงเรื่องเชื้อเอชไอวี การเข้าตรวจและการเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วย

วันอังคาร             16:00~20:00      ภาษาอังกฤษ / ภาษาสเปน / ภาษาโปรตุเกส

วันพุธ                  16:00~20:00      ภาษาไทย

วันพฤหัสบดี          16:00~20:00      ภาษาอังกฤษ / ภาษาฟิลิปปินส์

06-6354-5901


ช่วยเหลือรายบุคคลตามความจำเป็น

ให้คำปรึกษาด้วยการพบและพูดคุย [ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ / ภาษาสเปน / ภาษาไทย / ภาษาฟิลิปปินส์ / ภาษาโปรตุเกส]

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับนักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ให้บริการปรึกษาแนะนำ(เคาท์เซเลอร์) กรุณาติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานชาร์ม และขอใช้บริการล่ามในระหว่างปรึกษาได้

ไปเยี่ยม / เดินทางไปเป็นเพื่อน [ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ / ภาษาสเปน / ภาษาไทย / ภาษาฟิลิปปินส์ / ภาษาโปรตุเกส]

ชาร์มสามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยือนที่บ้าน หรือเดินทางไปสถานที่ราชการ, โรงพยาบาลและอื่นๆกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีตามความจำเป็นได้ กรุณาติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานชาร์ม

บริการล่ามทางการแพทย์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี [ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ / ภาษาสเปน / ภาษาไทย / ภาษาฟิลิปปินส์ / ภาษาโปรตุเกส]

จัดส่งล่ามไปยังหน่วยงานแพทย์เช่นโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยโรคเอดส์เป็นต้น และอนามัย / ศูนย์สาธารณสุข ภายในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแถบคิงกิ เพื่อแปลภาษาในตอนที่เข้ารับการตรวจเชื้อเอชไอวี เข้ารับการรักษา หรือเข้าสัมภาษณ์เกี่ยวกับการติดโรควัณโรค เป็นต้น

สำหรับภาษาที่ต้องการรับคำปรึกษาแต่ไม่มีระบุไว้ข้างต้น ขอให้ติดต่อสอบถามมายังองค์กร

จัดส่งผู้ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ [ภาษาญี่ปุ่น]

มีบริการส่งผู้ให้คำปรึกษาเฉพาะทางโรคเอดส์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ต้องการปรึกษาที่โรงพยาบาลเทศบาลเมืองโอซาก้า(โอซาก้าชิริซึเบียวอิน) กรุณาแจ้งความประสงค์กับแพทย์หรือพยาบาล โดยให้คำปรึกษาเป็นภาษาญี่ปุ่น

ช่วยเหลือในการเดินทางกลับประเทศ [ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ เป็นต้น]

สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ หากต้องการทราบเรื่องการรักษาพยาบาล, องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่นั้นๆ เราสามารถติดต่อหาข้อมูลที่ชัดเจนโดยผ่านเครือข่ายนานาชาติ ซึ่งจะทำให้ท่านมีความเป็นอยู่ในต่างประเทศหรือกลับไปใช้ชีวิตในประเทศของตัวเองได้อย่างปกติสุข สอบถามได้ทางแบบฟอร์มสอบถามหรือที่เบอร์โทร 06-6354-5901


กิจกรรมกลุ่ม

ซาลอนวันจันทร์ [ภาษาญี่ปุ่น]

มีการจัดกลุ่มสนทนานั่งคุยดื่มน้ำชากันแบบสบายๆเพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถเข้าร่วมได้อย่างสบายใจ โดยเป็นโปรแกรมสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ต้องการพบปะและพูดคุยกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนอื่นๆ

ฮิยกโคะคลับ [ภาษาญี่ปุ่น]

เป็นการประชุมกลุ่มย่อยสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองติดเชื้อเอชไอวี โดยเป็นโปรแกรมเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในสภาวะเดียวกันได้มารวมตัวกันและพูดคุยกันเพื่อให้สามารถเริ่มชีวิตต่อจากนี้ได้ดียิ่งขึ้น

งานพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสตรี [ภาษาญี่ปุ่น / จัดเตรียมล่ามได้]

ให้คำปรึกษาด้วยการพบและพูดคุยโดยสตรีผู้ติดเชื้อเอชไอวี ประชุมกลุ่มย่อย และมีการจัดงานพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสตรีปีละครั้ง

Spica [ภาษาญี่ปุ่น]

อยู่ระหว่างการเตรียมจัดประชุมกลุ่มสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสพยาเสพติด

เป็นโปรแกรมที่จัดให้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเอชไอวีและการเสพยาเสพติด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้คิดถึงเรื่องสุขภาพ


จัดงานปรึกษาเรื่องสุขภาพสำหรับกลุ่มชาวต่างชาติ  [ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย / ภาษาฟิลิปปินส์ เป็นต้น]

มีการจัดส่งทีมแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และนักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น เข้าไปยังท้องถิ่นที่มีผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติพำนักอยู่ โดยทีมแพทย์จะเข้าไปให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และหากจำเป็นก็จะทำการแนะนำคนไข้ไปยังสถานพยาบาลเพื่อรักษาในขั้นต่อไป โดยสามารถร่วมมือกับอนามัย / ศูนย์สาธารณสุขในท้องถิ่นทำการจัดตรวจเชื้อเอชไอวีและโรควัณโรคเป็นต้นในงานได้ด้วย