Center for Health and Rights of Migrants

News
SOSOSO (日本語)
Contact
Line (English)
Telephone Consult
languages
その他 others

ภูมิคุ้มกันโรคและการติดเชื้อฉวยโอกาส

สวัสดีครับ
ชาร์ม(CHARM) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยไม่แสวงหากำไร(NPO) ที่ตั้งอยู่ในเมืองโอซาก้า
ทำงานให้บริการคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

ข้อความก่อนหน้านี้เป็นข้อมูลที่ให้เห็นว่าเชื้อเอชไอวีกับโรคเอดส์เป็นคนละอย่างกัน
เอชไอวีต่างกับเอดส์อย่างไร

ในครั้งนี้จะขออธิบายคำศัพท์เพิ่มสำหรับคำว่า

ภูมิคุ้มกันโรค หมายถึง
ต้นเหตุของโรค (จุลินทรีย์ที่เป็นต้นเหตุของโรค) เข้าไปในร่างกายแล้วเพิ่มจำนวนมากขึ้น
แต่ร่างกายคนมีระบบที่สามารถควบคุมและกำจัดเชื้อเหล่านั้น

การติดเชื้อฉวยโอกาส หมายถึง
โรคติดต่อที่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อภูมิคุ้มกันลดลงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น โรคปอดอักเสบพีซีพี
ซึ่งพบบ่อยในผู้ป่วยโรคเอดส์ มีสาเหตุจากเชื้อรา
ปกติเชื้อรานี้มีอยู่ในปอดของคนเป็นจำนวนมาก แต่ตราบใดที่ยังมีภูมิคุ้มกันอยู่ก็จะไม่เกิดโรคปอดอักเสบ

ดังนั้น แม้มีการติดเชื้อเอชไอวี แต่ก็จะไม่แสดงอาการเป็นเวลานาน(หลายปีจนถึงมากกว่าสิปปีขึ้นไป
แล้วแต่บุคคล)
หากไม่ได้รับการตรวจเลือดจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่
เมื่อไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ จึงมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้แก่ผู้อื่นได้

การเข้ารับการตรวจเลือดจึงเป็นวิธีเดียวที่จะรู้ได้ว่าติดเชื้อเอชไอวีอยู่หรือไม่

วันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อน แล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้นะครับ

(免疫と日和見感染症について)

最新記事

PAGE TOP